02 Ιουλίου 2018

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στους σπουδαστές μας!

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στους σπουδαστές του Παραρτήματός μας που αποφοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2017-18 στις Θερινές Απολυτήριες Εξετάσεις του Εθνικού Ωδείου:

ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ιωάννης Δουκέλης,
τάξη Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου με «Άριστα».

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ
Άννα-Αναστασία Σμέρου, τάξη Ασημίνας Μόρφη-Μέτζου, με «Άριστα Παμψηφεί και 1ο Βραβείο».