ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

Η ορχήστρα εγχόρδων είναι ένα σύνολο αποτελούμενο στη βάση του από βιολιά, όπου συμμετέχουν οι σπουδαστές της Κατωτέρας, Μέσης & Ανωτέρας Σχολής.

Δεν αποκλείεται και η συμμετοχή σπουδαστών μικρότερου επιπέδου, όταν κρίνεται αναγκαία, για λόγους παιδαγωγικούς, από τον καθηγητή του Ειδικού μαθήματος.

Έτσι με κατάλληλα διασκευασμένα μέρη και προσαρμοσμένα στο γνωστικό μουσικό & τεχνικό επίπεδο των μικρότερων σπουδαστών, μπορεί να λειτουργήσει σαν «φυτώριο» για τη σταδιακή ένταξή τους στο μεγαλύτερο σχήμα. Σ’ αυτό συμμετέχουν και άλλοι σπουδαστές, όχι μόνο των εγχόρδων, αλλά και των πνευστών ή του πιάνου, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου που μελετάται.

Η συμβολή της ορχήστρας στην κοινωνικοποίηση των μελών, την καλλιέργεια της ομαδικότητας και της αυτοπειθαρχίας είναι αναμφισβήτητη.

Οι μικροί μουσικοί μαθαίνουν να ακούνε τον εαυτό τους, το διπλανό του, αλλά και τους άλλους και σιγά-σιγά απολαμβάνουν το αισθητικό αποτέλεσμα.

Μετά από κάθε εμφάνιση, τα μέλη της ορχήστρας, πιο ώριμα και καταξιωμένα από συμμαθητές, γονείς, δασκάλους και φίλους, παρά την κόπωση από τις πρόβες και το χρόνο που διέθεσαν για τη προετοιμασία μιας συναυλίας, προσεγγίζουν αλλιώς τη μουσική καθώς μελετούν με πολύ κέφι και αγαπούν όλο και περισσότερο το όργανο που τους προσφέρει αυτοεκτίμηση και δημοτικότητα.


Στο Ωδείο μας, η ορχήστρα εγχόρδων, φέρει το όνομα του Μουσουργού Δημήτρη Δραγατάκη (1914-2001), Καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών, με αξιόλογη θητεία στο Εθνικό Ωδείο που άρχισε τις σπουδές του, από το Βιολί.