ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η Χορωδία απαρτίζεται από προχωρημένους σπουδαστές του Ωδείου, επιπέδου Μέσης Σχολής και άνω, με γνώσεις τουλάχιστον Δ’ Solfége και ικανότητα Εκ Πρώτης Όψεως Απόδοσης Μελωδίας, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι ενδιαφερόμενοι για τη Χορωδιακή τέχνη.

Ερασιτέχνες που να έχουν τις παραπάνω μουσικές γνώσεις και - κατά προτίμηση - να έχουν θητεία σε Χορωδία.

Επαγγελματίες Μουσικοί, Τραγουδιστές ή και ερασιτέχνες, μπορούν να πλαισιώσουν το παραπάνω σχήμα που λειτουργεί και σαν εργαστήριο.

Μελετώνται Χορωδιακά έργα που καλύπτουν μεγάλο φάσμα της πολυφωνικής μουσικής από Πρώιμη Πολυφωνία, 15ο αι., 16ο αι., Αναγεννησιακής μουσικής, Μπαρόκ, αλλά και Κλασικής ή Σύγχρονης μουσικής με στόχο το ανέβασμα τους σε συναυλίες και τη γνωστοποίηση τους στο ευρύ κοινό.


Μέλη της Χορωδίας, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν και στο αντίστοιχο Χορωδιακό Σύνολο του Κεντρικού Εθνικού Ωδείου.