ΩΡΑΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

Τα Ομαδικά Θεωρητικά Μαθήματα ξεκινούν από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018.