ΩΡΑΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Τα Ομαδικά Θεωρητικά Μαθήματα ξεκινούν από την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019.