18 Σεπτεμβρίου 2020

Νέο! Βυζαντινή Μουσική για μαθητές Δημοτικού

Νέο Τμήμα!

Γνωριμία με τη Βυζαντινή Μουσική και την Ελληνική Παράδοση για παιδιά Ε’ και Στ’ τάξεων του Δημοτικού.

Προσφορά στα δίδακτρα.

Υπεύθυνος τμήματος: ο Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Παπαχριστοδούλου