14 Απριλίου 2022

Συναυλίες Προκαταρκτικής Κατωτέρας και Μέσης σχολής

Οι Συναυλίες Προκαταρκτικής, Κατωτέρας & Μέσης σχολής

θα γίνουν το Σάββατο 16 Απριλίου από τις 5.00 μ.μ.

και την Κυριακή 17 Απριλίου από τις 11.00 π.μ.