05 Αυγούστου 2020

Εγγραφές - Πληροφορίες

Οι εγγραφές για το νέο σχολικό έτος ξεκινούν από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

από 14.00 έως 20.00