ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕγχΟρδων "ΔημΗτρης ΔραγατΑκης"

Οι σπουδαστές που πλαισιώνουν την Ορχήστρα Εγχόρδων το σχολικό έτος 2013-2014 είναι οι εξής:

Δερμιτζάκη Αλίκη
Καλλεράντε Στέλλα
Καλλιαμπάκος Ηλίας
Καραμολέγκου Ευαγγελία
Κασμιρίδου Αμαλία
Κουτσιαμπασάκος Μάρκος
Κωνσταντινίδη Αναστασία
Μαυραειδοπούλου Ελένη
Μητροπούλου Εύα
Πανουσάκης Αναστάσης
Παπαγρηγορίου Μιχαήλ-Άγγελος
Πορτελάνος Ανδρέας
Πορτελάνος Βασίλης
Σβάρνα Γιωργίνα
Στράτη Γεωργία