2014-07 Ταξη Πιανου

Johannes Brahms  -   Hungarian Dance No.4   "Poco Sostenuto"   (για 4 χέρια)

Εθνικό Ωδείο Αγίας Παρασκευής
Σχολή Πιάνου                    Τάξη: Χριστίνας Μαστρογιάννη
Πιάνο: Σοφία Αθανασοπούλου - Χριστίνα Μαστρογιάννη

Αίθουσα Συναυλιών Εθνικού Ωδείου Αγίας Παρασκευής 16/07/2014      

πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=UELcF3931H8