ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

 

Ωδική: Φοίτηση 2 έτη

Για την εγγραφή τους στο Α’ έτος ή στο Β’ έτος εφόσον είναι Πτυχιούχοι Αρμονίας, οι σπουδαστές γίνονται δεκτοί μετά από Κατατακτήριες Εξετάσεις στην Αρμονία και στα Ακουστικά.

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν τελειώσει τουλάχιστον το Α’ έτος υποχρεωτικού μαθήματος Αρμονίας & το Δ’ Solfége.

Τα μαθήματα είναι ατομικά και περιλαμβάνουν: Αρμονία, Εκτέλεση Μελωδίας με συνοδεία πιάνου, Ανάγνωση εκ πρώτης όψεως (PrimaVista) μετά κειμένου, Μουσική Υπαγόρευση (Dictee), Παιδαγωγία της σχολικής μουσικής, Ανάλυση ποιημάτων παιδαγωγικού περιεχομένου και Υποδειγματική Διδασκαλία τραγουδιών σε μαθητές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για την απόκτηση του Πτυχίου Ωδικής, ο σπουδαστής εξετάζεται στα παραπάνω αντικείμενα και απαιτείται να είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου.

 

Αρμονία: Φοίτηση 3 έτη

Οι Σπουδαστές γίνονται δεκτοί μετά από Κατατακτήριες Εξετάσεις.

Για το Α’ έτος: όσοι έχουν περατώσει τουλάχιστον την Γ’ Θεωρία & το Γ’ Solfége, εξετάζονται στη ύλη της Θεωρίας και Ακουστικά την αναγνώριση διαστημάτων & συγχορδιών.

Για το Β’ έτος: όσοι είναι σε θέση να εναρμονίσουν ανάριθμο Basso & Μελωδία πάνω στην Ύλη του Α’ έτους Αρμονίας και Ακουστική εξέταση.

Για το Γ’ έτος: Οι Πτυχιούχοι Ωδικής, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», αφού εναρμονίσουν ανάριθμο Basso & Δοσμένη Μελωδία επιπέδου Β’ έτους Αρμονίας και περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις ακουστικών.

Η Ύλη που διδάσκεται κατά τα 3 έτη φοίτησης στο τμήμα Αρμονίας, εξαντλεί την ύλη της κλασικής αρμονίας, απλό Choral, βασικές γνώσεις Αντίστιξης, Ακουστικές συνδέσεις συγχορδιών και εναρμόνιση Basso & Μελωδίας στο Πιάνο, αντικείμενα στα όποια εξετάζεται  ως υποψήφιος για την απόκτηση του Πτυχίου Αρμονίας.

 

Αντίστιξη: Φοίτηση 2 έτη

Δεκτοί Πτυχιούχοι Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις. Εδώ διδάσκεται η τέχνη της πολυφωνίας, η τροπική Αντίστιξη του Παλεστρίνα, αλλά και η τονική επεξεργασία σε Χορικά (ποικιλμένο Choral), η Μίμηση (Canon).

Οι σπουδαστές εξετάζονται στην 4φωνη διανθισμένη Αντίστιξη, στη διπλή Χορωδία, στη σύνθεση 3φωνου Κανόνα, και στην πολυφωνική επεξεργασία Χορικού.

 

Φούγκα: Φοίτηση 2 έτη

Δεκτοί Πτυχιούχοι Αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

Διδάσκεται η σχολική φούγκα αλλά και η τέχνη της φούγκας του Bach, ανάλυση φούγκας, ενορχήστρωση, κομματιών γραμμένων για διάφορα όργανα ή μεταγραφή για πιάνο ορχηστρικών κομματιών.