ΒΙΟΛΙ

«Βασιλιάς των εγχόρδων», αποκαλείται το Βιολί, το μικρότερο και πιο ευκίνητο όργανο της οικογένειας των εγχόρδων με δοξάρι, με τεράστιες ηχητικές δυνατότητες.

Απαιτεί μακροχρόνιες σπουδές αλλά και το φυσικό προσόν του πολύ καλού αυτιού, γιατί αυτό οδηγεί το αριστερό χέρι του εκτελεστή να μετακινηθεί πάνω στις χορδές και να διαμορφώσει το ύψος κάθε νότας. Ο σπουδαστής μαθαίνει την ανάλογη στάση του σώματος, ώστε να κρατά σωστά το μουσικό όργανο, να χειρίζεται το δοξάρι και με την πάροδο του χρόνου, καλλιεργώντας την τεχνική του, αποκτά δεξιοτεχνία.

Επειδή όλα αυτά απαιτούν πειθαρχία, υπομονή, καθημερινή επαφή με το όργανο (μελέτη στο σπίτι) αλλά και επιμονή, οι σπουδαστές καλό είναι να αρχίζουν, συστηματικά μαθήματα, μετά την ένταξή τους στο Δημοτικό σχολείο και μικρότεροι μόνον όταν το ζητούν πιεστικά και σταθερά ή αν κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας καταγίνεται με το όργανο αυτό.

Ελάχιστος χρόνος σπουδών του Βιολιού είναι 11-12 χρόνια για τις σχολές: Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα, για σπουδαστές με τα παραπάνω προσόντα και θέληση. Μετά το πέρας της Γ’ Ανωτέρας σχολής, ο σπουδαστής που έχει τελειώσει και τα υποχρεωτικά, από το νομοθετικό διάταγμα οριζόμενα, μαθήματα, μπορεί να συμμετάσχει στις Απολυτήριες Εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Βιολιού ή Διπλώματος (σολίστ).