ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  -  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Απόσπασμα από τον Κανονισμό του Εθνικού Ωδείου

 

Το Σχολικό Έτος αρχίζει το μήνα Σεπτέμβριο και λήγει στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Οι Εγγραφές αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου και τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Το Τέλος Εγγραφής ανανεώνεται κάθε χρόνο για όλους τους Σπουδαστές του Εθνικού Ωδείου.

Σε περίπτωση διακοπής φοίτησης, το Τέλος Εγγραφής δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση που Σπουδαστής παρακολουθεί, περισσότερα του ενός, ειδικά μαθήματα, καταβάλλει μόνο ένα Τέλος Εγγραφής.


Οι σπουδαστές με ικανοποιητικές γνώσεις μουσικής, που δεν προέρχονται από άλλα Ωδεία ή Μουσικές Σχολές με αποδεικτικό Σπουδών, δίνουν Κατατακτήριες Εξετάσεις στο Εθνικό Ωδείο και κατατάσσονται ανάλογα σε μία από τις σχολές:  Προκαταρκτική - Κατωτέρα - Μέση - Ανωτέρα.

Τα Δίδακτρα είναι ΕΤΗΣΙΑ, και επιμερίζονται σε 3 έως 5 δόσεις, προς διευκόλυνση των σπουδαστών.

Καταβάλλονται μέσα στο συμφωνηθέν διάστημα, διαφορετικά θα διακόπτεται η φοίτηση του σπουδαστή.

Για να προσέλθει κάποιος  σπουδαστής στις Ετήσιες Εξετάσεις, πρέπει να έχει εξοφλήσει τα ετήσια δίδακτρα, καθώς και τα οριζόμενα, από το Κεντρικό Εθνικό Ωδείο, εξέταστρα.

Αν ο σπουδαστής θελήσει να διακόψει τη φοίτηση του, οι γονείς οφείλουν από τον προηγούμενο μήνα, να ενημερώσουν την Διεύθυνση του Ωδείου, διαφορετικά θεωρείται ότι η φοίτηση συνεχίζεται και τα δίδακτρα είναι απαιτητά.

Διακοπή φοίτησης, από 1ης Μαΐου μέχρι τέλους του σχολικού έτους,  απαγορεύεται.

Τακτικός σπουδαστής είναι εκείνος που παρακολουθεί κανονικά τα μαθήματά του, συμμετέχει στις μουσικές εκδηλώσεις, στις μαθητικές συναυλίες και στις εξετάσεις, που διεξάγονται στο τέλος του σχολικού έτους.

Οι σπουδαστές εφοδιάζονται με βιβλιάριο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ στο οποίο καταχωρούνται οι βαθμοί επιμέλειας - προόδου - εκτέλεσης του ειδικού μαθήματος (όργανο, φωνητική, βυζαντινή μουσική) και των υποχρεωτικών μαθημάτων στα οποία εξετάζεται.


Τα μαθήματα που χάνονται τις εργάσιμες μέρες, με υπαιτιότητα του σπουδαστή, δεν αναπληρώνονται. Αν χαθούν για λόγους κωλύματος του καθηγητή, αναπληρώνονται  μέσα σε 15 ημέρες.

Τα μαθήματα που συμπίπτουν με τις καθιερωμένες από το ΥΠΠΟ και ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ αργίες, δεν αναπληρώνονται.

Οι ημέρες αργίας είναι: η 28η Οκτωβρίου, η 17η Νοεμβρίου,

των Χριστουγέννων (από 24/12 μέχρι και 6/1 - των Θεοφανείων), των Τριών Ιεραρχών,

το Σάββατο της Αποκριάς και η Καθαρή Δευτέρα, η 25η Μαρτίου,

το Πάσχα (από τη Μ. Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά),

η 1η Μαΐου και η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.


Οι γονείς οφείλουν να συνεργάζονται με το διδακτικό προσωπικό και με τη Δ/νση του Ωδείου, πράγμα που είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Το διδακτικό προσωπικό είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τη Διεύθυνση του Ωδείου, κάθε μήνα για τυχόν απουσίες και για την πρόοδο των σπουδαστών και όταν κρίνεται αναγκαίο, καλούνται οι γονείς για να συζητηθούν-διευθετηθούν τυχόν προβλήματα.

Γονείς και σπουδαστές οφείλουν να διαβάζουν τις ανακοινώσεις του Ωδείου, στον πίνακα ανακοινώσεων. Οπωσδήποτε κάποιες ανακοινώσεις θα τους αφορούν.

Απασχόληση του διδακτικού προσωπικού από γονείς, κατά την ώρα διδασκαλίας άλλου σπουδαστή, απαγορεύεται.

Απαγορεύεται η παραμονή γονέων ή συνοδών στις αίθουσες διδασκαλίας κατά την ώρα του μαθήματος, η άσκοπη κυκλοφορία στους διαδρόμους και το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Ωδείου.

Τέλος οι σπουδαστές οφείλουν να συμπεριφέρονται ευγενικά στο διδακτικό προσωπικό και στους συμμαθητές τους, να μη θορυβούν στους χώρους του Ωδείου γιατί ενοχλούν αυτούς που κάνουν μάθημα και να διατηρούν τους χώρους καθαρούς. Μια τέτοια συμπεριφορά επιβάλλει η μουσική παιδεία και ο πολιτισμός.


Η Διεύθυνση του Ωδείου, σας ευχαριστεί για την κατανόηση και τήρηση του παραπάνω κανονισμού που συμβάλλουν σε πετυχημένες μουσικές σπουδές.