ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

  • Τα Δίδακτρα είναι ΕΤΗΣΙΑ, και επιμερίζονται σε 3 έως 5 δόσεις, προς διευκόλυνση των Σπουδαστών.

 

  • Καταβάλλονται μέσα στο συμφωνηθέν διάστημα, διαφορετικά θα διακόπτεται η φοίτηση του Σπουδαστή.

 

  • Το Τέλος Εγγραφής ανανεώνεται κάθε χρόνο για όλους τους Σπουδαστές του Εθνικού Ωδείου.

 

  • Σε περίπτωση διακοπής φοίτησης, το Τέλος Εγγραφής δεν επιστρέφεται.

 

  • Σε περίπτωση που Σπουδαστής παρακολουθεί, περισσότερα του ενός, ειδικά μαθήματα, καταβάλλει μόνο ένα Τέλος Εγγραφής.

 

  • Για να προσέλθει κάποιος  Σπουδαστής στις Ετήσιες Εξετάσεις, πρέπει να έχει εξοφλήσει τα Ετήσια Δίδακτρα, καθώς και τα οριζόμενα, από το Κεντρικό Εθνικό Ωδείο, Εξέταστρα.