ΒΙΒΛΙΑ SOLFEGE

 


Σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες απαιτήσεις,  οι σπουδαστές της Θεωρίας, Αρμονίας και Solfége,

θα πρέπει εκτός από ένα τετράδιο πενταγράμμων, να εφοδιαστούν με τα ανάλογα  βιβλία Solfége:


Α΄ Solfége:  Μ. Καλομοίρη - Φ. Οικονομίδη "Μελωδικές Ασκήσεις" τεύχος 1ο .

Β΄ Solfége:   Μ. Καλομοίρη - Φ. Οικονομίδη "Μελωδικές Ασκήσεις" τεύχος 2ο κλειδί Σολ και τεύχος 3ο  κλειδί Φα.

Γ΄ Solfége:  Τα ίδια βιβλία με την Β' Θεωρία

Δ΄Solfége:   Lemoine τεύχος 2Α κλειδί Σολ και Μ. Καλομοίρη τεύχος 4ο  κλειδί Ντο της υψιφώνου.

Ε΄ Solfége:   Reuschel τεύχος 3ο κλειδί Σολ και Lemoine τεύχος 3Α (ανάμεικτα κλειδιά).

Στ΄ Solfége:  Μ. Καλομοίρη: Μελωδικές ασκήσεις για Δύο Φωνές.