ΩΡΑΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

Τα Ομαδικά Θεωρητικά Μαθήματα ξεκινούν από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020.