ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΤΥΧΙΟΥ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ)

Τα Υποχρεωτικά, απ’ το Νομοθετικό διάταγμα, μαθήματα για την απόκτηση Τίτλου σπουδών Πτυχίου/ Διπλώματος, σκοπό έχουν την ποικίλη μόρφωση του μελλοντικού δεξιοτέχνη ή μουσικοπαιδαγωγού, ώστε να έχει το γνωστικό υπόβαθρο που θα του επιτρέψει την ολοκλήρωση της μουσικής του προσωπικότητας.

 


 • Η γνώση της μουσικής γλώσσας (Θεωρία της Μουσικής)

 

 • Η εξάσκηση της φωνής και του αυτιού σε διδαγμένα και αδίδακτα μουσικά κείμενα (Solfége, Prima Vista, Dictée)

 

 • Η θεωρητική μελέτη του ομόφωνου στυλ και των κανόνων που το διέπουν και η πρακτική εφαρμογή τους, κατά την εναρμόνιση δοσμένων θεμάτων για μικτή Χορωδία (Αρμονία / Αρμονική ανάλυση)

 

 • Η ιστορική προσέγγιση των εποχών της μουσικής δημιουργίας (Ιστορία της Μουσικής)

 

 • Η μελέτη του στυλ και η ανάλυση της φόρμας έργων παλαιότερων εποχών αλλά και σύγχρονων (Μορφολογία)

 

 • Η γνωριμία όχι μόνο με το όργανο που μελετά αλλά και με τα άλλα που πιθανόν ως σολίστ ή ως μουσικός ορχήστρας, ως τραγουδιστής ή ως συνθέτης στο μέλλον να συμπράξει ή να συνθέσει γι’ αυτά (Οργανολογία).

 

Όλα τα παραπάνω, συγκαταλέγονται στα Θεωρητικά Μαθήματα.


 

 • Σ’ αυτά έρχονται να προστεθούν και κάποια πρακτικά που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να κάνουν μουσική μαζί με άλλους, να συνεργαστούν από τα φοιτητικά τους χρόνια με άλλους μουσικούς, είτε τραγουδώντας στη Χορωδία και μαθαίνοντας το στήσιμο και τη Διεύθυνση της Χορωδίας στα Φωνητικά Σύνολα και στη Μελοδραματική, για τους σπουδαστές του Τραγουδιού, είτε παίζοντας σε μικρά Σύνολα Δωματίου-ντουέτα ή τρίο- είτε συμμετέχοντας σε μεγαλύτερα Οργανικά Σύνολα ή στις Μαθητικές Ορχήστρες, για τους σπουδαστές των Εγχόρδων, Πνευστών και Κρουστών Μουσικών Οργάνων.

 

 • Τέλος η Παιδαγωγία, η Εκτέλεση εκ Πρώτης όψεως (Prima Vista) και η Διδασκαλία ολοκληρώνουν τον κύκλο της υποχρεωτικής φοίτησης κάθε σπουδαστή της Ανωτέρας Σχολής, που πλέον απερίσπαστος μπορεί να μελετήσει και να αφιερώσει τον χρόνο του στην προετοιμασία των Πτυχιακών ή Διπλωματικών του εξετάσεων.

 

 • Εκτός των μαθημάτων της Prima Vista, της Μουσικής Δωματίου και της Διδασκαλίας που είναι ΑΤΟΜΙΚΑ και απευθύνονται σε σπουδαστές της Ανωτέρας Σχολής του Ειδικού Μαθήματος, τα υπόλοιπα είναι ΟΜΑΔΙΚΑ μαθήματα, διδάσκονται σε εβδομαδιαία βάση, σε καθορισμένη ημέρα και ώρα.

 

 • Σπουδαστές που κρίνονται επαρκείς ως προς τη φοίτηση και ικανοί να ανταπεξέλθουν στις Ετήσιες Εξετάσεις, στο τέλος της διδακτικής χρονιάς, δίνουν εξετάσεις για την προαγωγή τους στο επόμενο έτος (προκειμένου για τα μαθήματα με οριζόμενη διάρκεια πλέον του ενός έτους) ή εξετάσεις για τελικό βαθμό (προκειμένου για μονοετή ή για το τελευταίο έτος των άλλων μαθημάτων).

 

 • Ο τελικός βαθμός αναγράφεται στον τίτλο σπουδών τους, με την ένδειξη: «Άριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς».

 

 • Η βελτίωση βαθμού μπορεί να γίνει σε επόμενη εξεταστική περίοδο, χωρίς να απαιτείται η επαναφοίτηση του υποψηφίου.